MENU
Advertentie
Advertentie

Geaccrediteerde nascholingen op ANVSO

Op anvso.nl worden onder meer alle nascholingen verzameld die direct of indirect door Verenso geaccrediteerd zijn. Verenso accrediteert automatisch alle nascholingen die via het ABC1-loket of de NVvP worden opgenomen. Dit betekent dat er ook een aantal nascholingen is opgenomen dat niet werkelijk voor de SO bedoeld is. Op anvso.nl worden nascholingen uit bepaalde categorieën er zoveel mogelijk uitgefilterd. Dit houdt bijvoorbeeld in dat nascholingen met ABC1-accreditatie die specifiek over zwangerschap gaan en NVvP-geaccrediteerde nascholingen die uitsluitend betrekking hebben op kinder- en jeugdzorg niet worden opgenomen op anvso.nl. Nascholingen met een algemene ABAN-accreditatie worden uiteraard ook zoveel mogelijk opgenomen op anvso.nl.

Niet alle nascholingen die geaccrediteerd zijn voor de SO zijn dus ook werkelijk bedoeld voor de SO. Hierbij is het bijvoorbeeld ook mogelijk dat een organisatie bij een nascholing uitsluitend huisartsen als doelgroep heeft. Hoewel ANVSO bij het samenstellen van dit nascholingenoverzicht zo zorgvuldig mogelijk te werk is gegaan, kan het zijn dat er een nascholing bij staat die onverhoopt niet bedoeld is voor de SO. Als u er zo eentje vindt, wilt u ons dit dan laten weten? Dan passen we dit zo snel mogelijk aan!

Als nascholingen niet nadrukkelijk door Verenso geaccrediteerd zijn maar wel zijn geaccrediteerd voor een andere medische beroepsgroep dan is het toch mogelijk dat de SO de accreditatiepunten kan opnemen in het persoonlijke dossier. Hiervoor gelden wel specifieke voorwaarden. Op deze pagina vindt u meer informatie over deze voorwaarden.

Nascholingen die niet geaccrediteerd zijn, worden alleen opgenomen op de ANVSO-website als ze wel interessant voor de SO kunnen zijn. Het feit dat deze -niet geaccrediteerd- zijn wordt dan wel specifiek vermeld. 

Indien een nascholing bestemd is voor een select gezelschap, bijvoorbeeld alleen voor medewerkers van een bepaalde instelling, dan wordt dit ook zo goed mogelijk weergegeven op ANVSO. De nascholing wordt dan voorzien van een 'slotje' dat aanduidt dat de betreffende bijeenkomst een 'besloten karakter' heeft. Op de accountpagina's kan een SO aangeven voor welke organisaties dit slotje achterwege mag blijven.

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!