MENU
Advertentie
Advertentie

Info

Welkom op anvso.nl (AlleNascholingenVoorSpecialistenOuderengeneeskunde.nl).

Op deze website zijn 'alle nascholingen voor specialisten ouderengeneeskunde' samengebracht. Een overzicht van alle bijeenkomsten op locatie, alle online nascholingen en het in-company aanbod. Op anvso.nl vindt u vooral geaccrediteerde nascholingen maar ook niet-geaccrediteerde nascholingen worden opgenomen als deze interessant voor specialisten ouderengeneeskunde zijn.

Met de zoekfunctie kan onder meer worden gezocht op onderwerp, datum, afstand en kosten. Ook kunnen specifieke weekdagen worden opgegeven of kan het type aanbieder worden ingevoerd. Als een arts bijvoorbeeld liever geen nascholingen volgt bij de farmaceutische industrie of alleen op dinsdagen en donderdagen beschikbaar is, voorziet de slimme zoekfunctie van anvso.nl daarin.

Deze website is een initiatief van Stratagem Independent Concepts en is tot stand gekomen in overleg met artsen en in samenwerking met (artsen)organisaties. Gebruik van anvso.nl is zowel voor artsen als voor aanbieders van nascholingen gratis.

Hebt u vragen of suggesties? We horen het graag!

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!